Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cimar
cimar:

cimár,-i m. sh. -ë(t) pjesë e vegjës me dy rripa metali të dhëmbëzuar anash, e cila e mban pëlhurën të shtrirë para se të mblidhet në shul.

Të ngjashme:
cicar:

cicár,-i m. sh. -ë(t) zool. cinxami.

timar:

timár,-i m. sh. -e(t) hist. feud me të ardhura vjetore deri njëzet mijë akçe në vit, që u jepej në zotërim feudalëve spahinj në Perandorinë Osmane: sistemi i timareve.

çinar:

çinár,-i m. sh. -ë(t) bot. rrap.

bimor:

bimór,-e mb. që lidhet me bimët, i bimëve; që bëhet prej bimësh a që nxirret nga bimët: bota bimore; vaj bimor.

binar:

binár,-i m. sh. -ë(t) 1. tra i hollë, i sharruar e me katër faqe; tra i metaltë i hekurudhës, shinë: binar plepi; doli treni nga binarët. 2. sh. fig. rruga që ndjek një njeri, një shtet etj.; drejtim, vijë: s’është në binarë; hyri (e vuri) në binarë; ka dalë nga binarët.(dikush) është shthurur, s’është në udhë të drejtë; është çmendur.