Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cilore
cilore:

cilór/e,-ja f. sh. -e(t) mbulesë tryeze.

Të ngjashme:
milore:

milór,-e, -ja f. sh. -e(t).

belore:

belór/e,-ja f. sh. -e(t) bluzë grash e gjatë deri në bel.

bllore:

bllór/e,-ja f. sh. -e(t) lëkurë druri a lëpushkë misri.

cepore:

cepór/e,-ja f. sh. -e(t) cep are: i punoi ceporet me bel.

cicole:

cicól/e-ja f. sh. -e(t) furrik; veza e furrikut.