Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cillestër
cillestër:

cillést/ër,-ra f. sh. -ra(t) thika e plugut.

Të ngjashme:
fillestar:

fillestár,-e mb. 1. që lidhet me fillimin, i fillimit; që bëhet në fillim; i parë: njoftime (të dhëna) fillestare; shpejtësi fillestare; njohuri (rregulla) fillestare. 2. edhe si em., që e fillon i pari një punë, nismëtar; që sapo e ka filluar një punë, një detyrë etj.; që nuk ka përvojë në një punë etj.: mjek fillestar; libër për fillestarë. 3. edhe fig. që lidhet me zanafillën e diçkaje; burimor: lloji fillestar. 4. paraprak.