Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ciline
cilinë:

cilín/ë,-a f. sh. -a(t) art. përparëse mëndafshi e qëndisur me ar.

Të ngjashme:
celinë:

celín/ë,-a f. sh. -a(t) 1. tabani i tokës. 2. ngricë, të ftohtë i madh.

bilike:

bilík/e,-ja f. sh. -e(t) ibrik i vogël teneqeje për vajitje, për ujë etj.

cilido:

cilidó, ciladó sh. cilëtdó, cilatdó pacak. secili prej qenieve ose prej sendeve të një lloji a të një grupi; njëri prej qenieve a prej sendeve të një lloji a të një grupi; kushdo, gjithkush; çdo: cilido që të jetë; flet me cilëndo.

cilivi:

ciliví,-a f. sh. -(të) shilarës.

cilore:

cilór/e,-ja f. sh. -e(t) mbulesë tryeze.