Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cilido
cilido:

cilidó, ciladó sh. cilëtdó, cilatdó pacak. secili prej qenieve ose prej sendeve të një lloji a të një grupi; njëri prej qenieve a prej sendeve të një lloji a të një grupi; kushdo, gjithkush; çdo: cilido që të jetë; flet me cilëndo.

Të ngjashme:
cilinë:

cilín/ë,-a f. sh. -a(t) art. përparëse mëndafshi e qëndisur me ar.

cilivi:

ciliví,-a f. sh. -(të) shilarës.

secilido:

secilidó, seciladó pacak. secili.

cilik:

cilí/k,-ku m. sh. -qe(t) bised. përrua i vogël; rrëke.

cili:

cíl/i,-a sh. -ët, -at përem. 1. pyet. përdoret kur pyesim drejtpërdrejt ose tërthorazi për një frymor ose për një send, të cilin zakonisht e dallojmë nga të tjerët; kush: cilin takove?; me cilën ishte?; e cili e pranon këtë?; e cili nuk e di?! 2. pacak. përdoret për të dalluar një frymor ose një send prej të tjerëve të llojit të vet; kush: ja cila qenka!; ja cilët kërkoi!