Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cili
cili:

cíl/i,-a sh. -ët, -at përem. 1. pyet. përdoret kur pyesim drejtpërdrejt ose tërthorazi për një frymor ose për një send, të cilin zakonisht e dallojmë nga të tjerët; kush: cilin takove?; me cilën ishte?; e cili e pranon këtë?; e cili nuk e di?! 2. pacak. përdoret për të dalluar një frymor ose një send prej të tjerëve të llojit të vet; kush: ja cila qenka!; ja cilët kërkoi!

cili:

cíl/i (i), -a (e) sh. -ët (të), -at (të) përem. lidhor. përdoret për të lidhur një fjali të varur dhe shënon qenien a sendin e përmendur në fjalinë e mëparshme; që: premtimin, të cilin e kishim dhënë me dëshirë, e plotësuam deri në fund.

Të ngjashme:
cilik:

cilí/k,-ku m. sh. -qe(t) bised. përrua i vogël; rrëke.

zili:

zilí,-a f. dëshirë e fuqishme për të pasur ose për të arritur diçka; ndjenja e lakmisë ose e keqdashjes ndaj dikujt; smirë, resë: e ka zili; i shtiu zilinë; e sheh me zili; plasi nga zilia.

bile:

bíl/e,-ja f. sh. -e(t) fëm. organi seksual i djemve.

bile:

bilé pj. bised. madje.