Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cilesisht
cilësisht:

cilësísht ndajf. nga ana e cilësisë, si cilësi: dallohen cilësisht.

Të ngjashme:
cilësorisht:

cilësorísht ndajf. libr. nga ana cilësore, cilësisht.

çiltërisht:

çiltërísht ndajf. me çiltëri, sinqerisht.

ligësisht:

ligësísht ndajf. me ligësi, me qëllim të keq: u soll (ia bëri) ligësisht.

miqësisht:

miqësísht ndajf. në mënyrë miqësore, si mik a si miq; kund. armiqësisht: i foli (e përshëndeti) miqësisht.

mirësisht:

mirësísht ndajf. me mirësi; mirë.