Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cilësues
cilësues:

cilësúes,-e mb. 1. drejt. që shërben për të cilësuar a për të vlerësuar nga ana ligjore: kushte (rrethana) cilësuese. 2. gjuh. cilësor2: mbiemër cilësues.

Të ngjashme:
birësues:

birësúes,-i m. sh. -(it) drejt. ai që birëson dikë.

cicërues:

cicërúes,-e mb. që nxjerr cicërimë; që është si cicërimë: zë cicërues.

cilësuar:

cilësúar (i, e) mb. 1. libr. që ka cilësitë e duhura, që i ka më të spikatura cilësitë; që ka përgatitje të lartë profesionale etj., i kualifikuar. 2. drejt. që ka të drejtën ose kompetencën për të kryer një punë: shumicë e cilësuar shumica që e ka ose që e fiton të drejtën për të vendosur për diçka; / që është bërë në rrethana ose në kushte rënduese të përcaktuara në ligj: krim (pohim) i cilësuar.