Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cilësor
cilësor:

cilësór,-e mb. 1. që lidhet me cilësinë, i cilësisë; nga cilësia: dallime (ndryshime) cilësore. 2. gjuh. përcaktor; cilësues: mbiemër cilësor; fjali cilësore; analizë cilësore (kim.) studimi i përbërjes së një lënde, duke përcaktuar elementet e saj.

cilësor:

cilësór,-i m. sh. -ë(t) gjuh. përcaktor.

Të ngjashme:
cilësoj:

cilës/ój kal., -óva, -úar libr. 1. e vlerësoj dikë a diçka sipas cilësive që ka; e karakterizoj sipas një vetie a një tipari; e quaj, e çmoj: e cilësoj të aftë (më të mirin); e cilësuan fajtor. 2. përcaktoj qenien e dikujt a të diçkaje dhe e dalloj nga të tjerët: e cilësoi me emër. / pës. cilësóhem.

cakësor:

cakësór,-e mb. që ndodhet në cakun e diçkaje, i cakut, skajor.

malësor:

malësor,-i m. sh. -ë(t) banor i malësisë ose me prejardhje nga malësia.

miqësor:

miqësór,-e mb. 1. që mbështetet në miqësi, që është për të mirën e miqve; që shpreh miqësi, mirëdashës: marrëdhënie (ndihmë) miqësore; vështrim miqësor. 2. sport. që nuk zhvillohet për kampionat: ndeshje miqësore.