Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cilësisht
cilësisht:

cilësísht ndajf. nga ana e cilësisë, si cilësi: dallohen cilësisht.

Në literaturë:
Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...që u trashëguan nga periudha paraardhëse, që edhe këtu përbëjnë shumicën, ka edhe një tog elementesh të reja që e veçojnë atë si një fazë më vete. Zbukurimi në reliev njeh zhvillimin e tij më të gjerë, po ashtu bëhet tipik zbukurimi me gërvishtje i llojit adriatik, kanelyra përmirësohet cilësisht dhe, krahas pikturimit gri, del edhe 11 ...

Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...e shkallëshkallshëm nga parashqipja a ilirishtja jugore në një gjuhë cilësisht të re, që po e quajmë shqipja e lashtë a arbërishtja. Ky kalim, pas gjithë gjasash, është kryer gjatë shek. IVVI të e. sonë, kur ishin përfunduar disa dukuri me karakter të përgjithshëm apo dialektor, që janë karakteristike për gjuhën shqipe dhe dialektet e saj...

Rexhep Qosja, "Panteoni i rralluar"

...nuk kemi pasur jo vetëm revistathjesht letrare, po as farë gazetash apo fletushkash të tjeraqë do të ishin në radhë të parë letrareartistike e pastajkulturore dhe politike. Me Jctën e re në këtë truall fillonpër herë të parë krijimtaria jonë sistematike letrare e artistike, që po pasurohet dhe cilësisht po ngritet përditë e mëtepër.Duhet të kemi guximin qytetar dhe të pranojmë seJeta e re nuk e ka pasur mjaft të lehtë rrugën nëpër të cilënka kaluar gjatë të gjitha etapave të ekzistencës së saj brendakëtyre njëzet viteve: në disa momente dhe etapa ajo kahasur në probleme dh...

Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...Ishte një luftë kundër dhunës, shkatërrimit e grabitjes së njerëzve e të pasurisë dhe që mbronte mënyrën e jetesës, doket, kulturën dhe besimin fetar të shqiptarëve, të cilat ishin cilësisht të ndryshme me ato të pushtuesit lindor osman. Rrjedhimisht, lufta e shqiptarëve mbronte zhvillimin dhe raportet e përparuara shoqërore kundër formave arkaike të një shoqërie feudale të prapambetur dhe tashmë të perënduar në viset shqiptare...

Të ngjashme:
cilësorisht:

cilësorísht ndajf. libr. nga ana cilësore, cilësisht.

ligësisht:

ligësísht ndajf. me ligësi, me qëllim të keq: u soll (ia bëri) ligësisht.

miqësisht:

miqësísht ndajf. në mënyrë miqësore, si mik a si miq; kund. armiqësisht: i foli (e përshëndeti) miqësisht.

mirësisht:

mirësísht ndajf. me mirësi; mirë.