Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cikshem
cikshëm:

cíksh/ëm (i), -me (e) mb. i lëngshëm (për pemët).

Të ngjashme:
çikohem:

çikóhem vetv. stërpikem. / pës. çikóhem.

cekohem:

cekóhem vetv. 1. v. III bëhet i cekët; shteron: u cekua lumi. 2. fig. bëhem i cekët nga mendja: është cekuar në pleqëri. / pës. cekóhet v. III.

cirkohem:

cirkóhem vetv. e cirkoj: po hëngre me foshnjat, do të cirkohesh (fj. u.). / pës. cirkóhem.

fiksohem:

fiksóhem vetv. më mbetet mendja vazhdimisht te dikush a te diçka; përqendrohem vetëm në një gjë. / pës. fiksóhet v. III.

pikohem:

pikóhem vetv. e pikoj1,3: jam pikuar me gëlqere. / pës. pikóhem.