Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cikshëm
cikshëm:

cíksh/ëm (i), -me (e) mb. i lëngshëm (për pemët).

Të ngjashme:
çikohem:

çikóhem vetv. stërpikem. / pës. çikóhem.

bukshëm:

búksh/ëm (i), -me (e) mb. 1. që e ka kallirin të plotë. 2. fig. i dobishëm, frytdhënës: punë e bukshme.

censhëm:

cénsh/ëm (i), -me (e) mb. i zellshëm.

dijshëm:

díjsh/ëm (i), -me (e) mb., edhe si em., i ditur, i mençur.

ditshëm:

dítsh/ëm (i), -me (e)I mb. i ditur.