Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cikol
cikol:

cikól,-i m. sh. -e(t) bised. majole; kodër me majë: cikol më cikol.

Sinonime / Të përafërta:
majole
Të ngjashme:
cikël:

cík/ël,-li m. sh. -le(t) 1. varg i plotë dukurish ose shndërrimesh, që përsëriten rregullisht brenda një kohe të caktuar; koha kur kryhen e përsëriten këto dukuri e shndërrime: cikël i plotë (i mbyllur); cikël vjetor; cikli i prodhimit. 2. varg njohurish, veprash letrare etj., që sipas përmbajtjes formojnë një tërësi më vete; rrethi i njohurive të mësimit, që jepen në shkollë sipas ndarjes në vite: cikël vjershash (këngësh, tregimesh); cikli i kreshnikëve; cikël leksionesh (ligjëratash); klasat e ciklit të ulët.

cikoj:

cik/ój kal., -óva, -úar 1. prek lehtë, cek. 2. fig. ngacmoj, thumboj: e cikoi keq. / pës. cikóhem.

cikon:

cik/ón jokal. v. III, -ói, -úar lëshon cik, hirron; nxjerr lëng (për pemët).

çikël:

çík/ël,-laI f. sh. -la(t) grimë; cifël: çikla guri (dheu); çikël e pikël copë e çikë; / cirkë, stërkitë: çiklat e ujit (e pështymës).

çikël:

çík/ël,-laII f. sh. -la(t) bice (në lojën e doçes).