Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cikoj
cikoj:

cik/ój kal., -óva, -úar 1. prek lehtë, cek. 2. fig. ngacmoj, thumboj: e cikoi keq. / pës. cikóhem.

çikoj:

çik/ój kal., -óva, -úar stërpik.

Të ngjashme:
cekoj:

cek/ójI kal., -óva, -úar 1. cek, çik. 2. jokal. prek në vend të cekët; zë në tokë: cekoi lundra. / pës. cekóhet v. III.

cekoj:

cekó/jII kal., -óva, -úar 1. zakon. v. III e bën të cekët: thatësira e cekoi lumin. 2. e kaloj cekët, nuk e fut thellë: cekoj parmendën.

cikol:

cikól,-i m. sh. -e(t) bised. majole; kodër me majë: cikol më cikol.

cikon:

cik/ón jokal. v. III, -ói, -úar lëshon cik, hirron; nxjerr lëng (për pemët).