Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cikëlloj
cikëlloj:

cikëll/ój kal., -óva, -úar mih imët a cekët: i cikëlloi perimet. / pës. cikëllóhet v. III.

Të ngjashme:
cakëlloj:

cakëll/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar çokas; kërcëlloj: i cakëlluan gotat; i cakëllonin dhëmbët. / pës. cakëllóhet v. III.

cokëlloj:

cokëll/ój kal., -óva, -úar kërcas, kërcëllij: cokëlloj dhëmbët.

pikëlloj:

pikëll/ój kal., -óva, -úar i shkaktoj pikëllim, e hidhëroj shumë: më pikëlloi në zemër.

çakëlloj:

çakëll/ój kal., -óva, -úar 1. bëj zhurmë çak-çak duke goditur lehtë me diçka. 2. gdhend. / pës. çakëllóhet v. III.

çikëloj:

çikël/ój kal., -óva, -úar 1. e ndaj në çika, e bëj çika-çika; grij. 2. stërpik, spërkat; / jokal. pikon nga pak, gjerbon: çikëlon çatia.