Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cezure
cezurë:

cezúr/ë,-a f. sh. -a(t) let. pushim i shkurtër brenda një vargu gjatë leximit; muz. pushim që shënon ndarjes e ritmit në një melodi: cezurë fundore.

Të ngjashme:
cepore:

cepór/e,-ja f. sh. -e(t) cep are: i punoi ceporet me bel.

cokure:

cokúr/e,-ja f. sh. -e(t) zool. koce.

vezore:

vezór/e,-ja f. sh. -e(t) anat. shtrati i vezëve te femra; / bot. pjesa e poshtme e fryrë e pistilit të lules, që formohet pas pjalmimit të saj.

cekur:

cekúr (i, e) mb. që është cekur.

celulë:

celúl/ë,-a f. sh. -a(t) 1. biol. qelizë. 2. hist. njësia më e vogël organizative e Partisë Komuniste dhe e Rinisë Komuniste të Shqipërisë gjatë Luftës Nacionalçlirimtare dhe në vitet e para pas Çlirimit. 3. muz. bulëz: celulë melodike.