Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cezium
cezium:

ceziúm,-i m. kim. metal alkalin shumë i butë, me ngjyrë të argjendtë, që përdoret në gypat e ndriçimit etj. (simboli Cs).

Të ngjashme:
cerium:

ceriúm,-i m. kim. metal i rrallë, i butë e me ngjyrë të hirtë, që përdoret në disa lidhje metalesh (simboli Ce).

helium:

hélium,-i m. kim. gaz i plogët dhe shumë i lehtë, pa shije e pa erë, që nuk digjet (simboli He).

cekim:

cekím,-i m. veprimi sipas foljes.

cekim:

cekím,-i m. veprimi sipas foljeve.

cenim:

cením,-i m. veprimi sipas foljes: cenimi i kufirit (i të drejtave).