Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës certifikoj
certifikoj:

certifik/ój kal. -óva, -úar pajis me certifikatë.

Të ngjashme:
fortifikoj:

fortifik/ój kal., -óva, -úar usht. ndërtoj fortifikata.

certifikim:

certifikím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

verifikoj:

verifik/ój kal., -óva, -úar kontrolloj vërtetësinë a saktësinë e diçkaje; vërtetësoj: verifikoj shifrat (llogarinë); verifikuan pohimet e dëshmitarëve. / pës. verifikóhet v. III.