Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës certifikate
certifikatë:

certifikát/ë,-a f. sh. -a(t) zyrt. vërtetim, dëshmi: certifikatë lindjeje (martese, vdekjeje); certifikatë e gjendjes familjare.

Të ngjashme:
fortifikatë:

fortifikát/ë,-a f. zakon. sh. -a(t) usht. vend a pozicion zjarri me mure mbrojtëse.