Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cergurinë
cergurinë:

cergurín/ë,-a f. kryes. sh. -a(t) bised. mospërf. rroba të holla ose të vjetra; cerga: vishej me cergurina.

Të ngjashme:
çerturina:

çerturína(-t) f. sh. vjet. sende të vogla që shiteshin në dyqan, çikërrima.

degurinë:

degurín/ë,-a f. kryes. sh. -a(t) copa degësh çfarëdo; shkarpa.