Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cerebral
cerebral:

cerebrál,-e mb. 1. anat. trunor: hemorragji cerebrale. 2. fig. libr. që ka karakter të theksuar mendor, që mbështetet më shumë në arsyen, sesa në ndjenjën; i ftohtë: vjershë cerebrale.