Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cercerime
cërcërimë:

cërcërím/ë,-a f. sh. -a(t) cërcëritje2.

Të ngjashme:
fërfërimë:

fërfërím/ë,-a f. sh. -a(t) zhurmë e lehtë kur diçka dridhet nga era; fëshfërimë.

gërgërimë:

gërgërím/ë,-a f. sh. -a(t) zhurma e zorrëve kur gërgëritin; / zhurmë e zgjatur dhe dridhëse: gërgërima e mitralozit.

mërmërimë:

mërmërím/ë,-a f. sh. -a(t) murmurimë, murmuritje.

cërcëritje:

cërcërítj/e,-a f. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljes. 2. zhurma e yndyrës kur cërcërit, cëritje.

cërcërin:

cërcërí/n jokal., -u, -rë cërcërit1.