Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cepatare
cepatare:

cepatár/e,-ja f. sh. -e(t) dërrasë a raft i vogël trekëndësh, që vihet në një cep të dhomës.

Të ngjashme:
cepatore:

cepatór/e,-ja f. sh. -e(t) dru i shkurtër në cep të çatisë, që mban mahinë.

cekatore:

cekatór/e,-ja f. sh. -e(t) ceke.

vegatare:

vegatár/e,-ja f. sh. -e(t) vjegore.

cergatare:

cergatár,-e, -ja f. sh. -e(t).

mesatare:

mesatár,-e, -ja f. të qenët mesatar; nota mesatare: e ka mesataren tetë.