Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ceparakthi
ceparakthi:

ceparákthi ndajf. duke bashkuar cepat e përkundërt; kryqas: e lidhi shaminë ceparakthi.