Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cenueshmëri
cenueshmëri:

cenueshmërí,-a f. libr. të qenët i cenueshëm.

Të ngjashme:
besueshmëri:

besueshmërí,-a f. të qenët i besueshëm; besimi që kemi ndaj dikujt a ndaj diçkaje: e humbi besueshmërinë.

lejueshmëri:

lejueshmërí,-a f. libr. të qenët i lejueshëm: kufiri i lejueshmërisë.

pacenueshmëri:

pacenueshmërí, -a f. libr. të qenët i pacenueshëm; paprekshmëri.

veçueshmëri:

veçueshmërí,-a f. libr. të qenët i veçueshëm, ndashmëri.