Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cenues
cenues:

cenúes,-e mb., edhe si em., që cenon dikë a diçka: fjalë cenuese.

Të ngjashme:
arnues:

arnúes,-i m. sh. -(it) ai që arnon rroba, këpucë etj.

banues:

banúes,-i m. sh. -(it) banor.

besues:

besúes,-e mb. që beson; kund. mosbesues.

centrues:

centrúes,-i m. sh. -(it) tek. pajisje për të centruar një vegël, për të vënë në qendër një figurë etj.

cikues:

cikúes,-e mb., edhe si em., që ngacmon e thumbon të tjerët.