Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës centrizem
centrizëm:

centríz/ëm,-mi m. libr. qëndrim politik në mes së majtës dhe të djathtës; rrymë politike me një qëndrim të tillë.

Të ngjashme:
centripet:

centripét,-e (centripetál,-e) mb. spec. qendërsynues.

centrim:

centrím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

centralizëm:

centralíz/ëm,-mi m. libr. drejtim i përqendruar i të gjitha çështjeve shtetërore.