Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës centrist
centrist:

centríst,-e mb. që ndjek a përkrah centrizmin; që bën pjesë në një grupim me vijë të tillë: parti (rrymë) centriste.

centrist:

centríst,-i m. sh. -ë(t) pasues i centrizmit; pjesëtar i një grupimi centrist.

Të ngjashme:
centriste:

centríst,-e, -ja f. sh. -e(t).

centralist:

centralíst,-i m. sh. -ë(t) punonjës i shërbimit në një central telefonik.

centripet:

centripét,-e (centripetál,-e) mb. spec. qendërsynues.

dentist:

dentíst,-i m. sh. -ë(t) mjek. specialist për dhëmbët; mjek dhëmbësh.