Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës centripet
centripet:

centripét,-e (centripetál,-e) mb. spec. qendërsynues.

Të ngjashme:
centriste:

centríst,-e, -ja f. sh. -e(t).

centrist:

centríst,-e mb. që ndjek a përkrah centrizmin; që bën pjesë në një grupim me vijë të tillë: parti (rrymë) centriste.

centrist:

centríst,-i m. sh. -ë(t) pasues i centrizmit; pjesëtar i një grupimi centrist.

centrizëm:

centríz/ëm,-mi m. libr. qëndrim politik në mes së majtës dhe të djathtës; rrymë politike me një qëndrim të tillë.