Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës centralizoj
centralizoj:

centraliz/ój kal., -óva, -úar libr. përqendroj; / zyrt. përqendroj në një pushtet të vetëm shtetëror a në një drejtim të vetëm; kund. decentralizoj. / pës. centralizóhet v. III.

Sinonime / Të përafërta:
përqendroj
Antonime:
decentralizoj
Të ngjashme:
centralizëm:

centralíz/ëm,-mi m. libr. drejtim i përqendruar i të gjitha çështjeve shtetërore.

decentralizoj:

decentraliz/ój kal., -óva, -úar zyrt. shpërqendroj pushtetin, ua kaloj organeve më të ulëta një pjesë të funksioneve të organeve qendrore; prish a dobësoj centralizmin; kund. centralizoj. / pës. decentralizóhet v. III.

neutralizoj:

neutraliz/ój kal. -óva, -úar libr. asnjanësoj: neutralizoj veprimtarinë (e dikujt).

centralizim:

centralizím,-i m. veprimi sipas foljes.