Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës centimetër
centimetër:

centimét/ër,-ri m. sh. -ra(t) një e qindta e metrit (shkurt. cm).

Të ngjashme:
centilitër:

centilít/ër,-ri m. sh. -ra(t) një e qindta e litrit (shkurt. cl).