Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës centigram
centigram:

centigrám,-i m. sh. -ë(t) një e qindta e gramit (shkurt. cg).

Të ngjashme:
centigradë:

centigrád/ë,-a f. sh. -ë(t) spec. një e qindta e gradës.

pentagram:

pentagrám,-i m. sh. -e(t) muz. pesë vija paralele horizontale, me largësi të barabartë, së bashku me katër hapësirat midis tyre, ku shkruhen notat dhe shenjat e tjera muzikore.