Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës censuroj
censuroj:

censur/ój kal., -óva, -úar ushtroj censurën: censurojnë artikujt (letrat). / pës. censuróhem.

Të ngjashme:
mençuroj:

mençur/ój kal., -óva, -úar e bëj të mençur dikë.

censurim:

censurím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljes.

censurë:

censúr/ë,-a f. kontrolli i veprave para se të botohen a të shfaqen; kontrolli i letrave, i telegrameve etj. para se t’u dorëzohen marrësve; organ që merret me këtë detyrë: censurë ushtarake (shtetërore); kaloi pa censurë (edhe fig.) kaloi pa kontroll, lirisht.

centroj:

centr/ój kal., -óva, -úar 1. tek. ngulit në qendër a në të njëjtin bosht; e vë një vegël në qendrën më të përshtatshme për të punuar; vë në drejtpeshim: centroj thjerrëzat. 2. sport. e dërgoj topin nga anët në mes të fushës. / pës. centróhet v. III.