Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës censhem
censhëm:

cénsh/ëm (i), -me (e) mb. i zellshëm.

Të ngjashme:
cekohem:

cekóhem vetv. 1. v. III bëhet i cekët; shteron: u cekua lumi. 2. fig. bëhem i cekët nga mendja: është cekuar në pleqëri. / pës. cekóhet v. III.

lenohem:

lenóhem vetv. lehtësohem.

leshem:

lésh/em vetv., -a (u), -ur 1. më dalin qimet në fytyrë: është leshur në faqe; / fig. bised. e kaloj moshën e miturisë e të rinisë së parë, burrërohem: u lesh djali. 2. v. III mbushet me push a me fije të holla (për disa bimë): u leshën bamjet. 3. fig. keq. i mbuloj veprimet e këqija, fshihem: përpiqej të leshej.

qeshem:

qéshem vetv. 1. vetv. qesh1,2. 2. pavet. më vjen të qesh: ja që s’më qeshet.

reshem:

réshem vetv. e resh.