Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cenos
cenos:

cenós kal., -a, -ur 1. cenoj. 2. e bëj me cen, gjymtoj. / pës. cenósem.

Sinonime / Të përafërta:
cenoj
gjymtoj
Të ngjashme:
cenoj:

cen/ój kal., -óva, -úar 1. nis të ha një pjesë të vogël të një buke, të një gjelle etj.; prek: e cenoi byrekun; nuk e ka cenuar askush. 2. fig. e dëmtoj a e prish pak, e prek; shkel, dhunoj: ia cenoi shëndetin; i cenoi lirinë; / ia njollos emrin e mirë; e prek në sedër, e fyej: i cenoi nderin (famën). / pës. cenóhem.

cens:

cens,-i m. sh. -e(t) 1. hist. regjistrimi çdo pesë vjet i pasurisë së qytetarëve në Romën e lashtë sipas kategorive për të vjelë taksat. 2. libr. kusht që kufizon ose mohon të drejtat e qytetarëve: censi i pasurisë (i moshës, i arsimit, i banimit); censi i votimit.

cakos:

cakósI kal., -a, -ur bised. 1. e mbush dhe e ngjesh fort sa nuk nxë më: e cakosi thesin. 2. fig. mbledh pak e nga pak me kursim të madh. / pës. cakóset v. III.

cakos:

cakósII kal., -a, -ur bised. e zë duke bërë diçka të keqe; e zë me presh në duar. / pës. cakósem.

cekoj:

cek/ójI kal., -óva, -úar 1. cek, çik. 2. jokal. prek në vend të cekët; zë në tokë: cekoi lundra. / pës. cekóhet v. III.