Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës celule
celulë:

celúl/ë,-a f. sh. -a(t) 1. biol. qelizë. 2. hist. njësia më e vogël organizative e Partisë Komuniste dhe e Rinisë Komuniste të Shqipërisë gjatë Luftës Nacionalçlirimtare dhe në vitet e para pas Çlirimit. 3. muz. bulëz: celulë melodike.

Sinonime / Të përafërta:
qelizë
bulëz
Të ngjashme:
cërule:

cërúl/e,-ja f. sh. -e(t) cule.

cakule:

cakúl/e,-ja f. sh. -e(t) 1. cakë a trastë e vogël. 2. flluskë në lëkurë; gungë, xhungë.

cecull:

cécu/ll,-lli m. sh. -j(t) çekiç farkëtarësh me majë të mprehtë për të prerë hekurin e nxehtë.

celular:

celulár, -i m. sh. -ë(t) aparat i vogël telefonik, që mbahet me vete.

qepule:

qepúl/e,-ja f. sh. -e(t) qepujkë.