Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës celular
celular:

celulár, -i m. sh. -ë(t) aparat i vogël telefonik, që mbahet me vete.

Të ngjashme:
cefluar:

ceflúar (i, e) mb. i cifluar.

culluar:

cullúar (i, e) mb. i fryrë.

celulë:

celúl/ë,-a f. sh. -a(t) 1. biol. qelizë. 2. hist. njësia më e vogël organizative e Partisë Komuniste dhe e Rinisë Komuniste të Shqipërisë gjatë Luftës Nacionalçlirimtare dhe në vitet e para pas Çlirimit. 3. muz. bulëz: celulë melodike.

cekuar:

cekúar (i, e) mb. që është cekuar.

cekuar:

cekúar (i, e) mb. që është bërë i cekët: plak i cekuar (fig.) .