Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës celulë
celulë:

celúl/ë,-a f. sh. -a(t) 1. biol. qelizë. 2. hist. njësia më e vogël organizative e Partisë Komuniste dhe e Rinisë Komuniste të Shqipërisë gjatë Luftës Nacionalçlirimtare dhe në vitet e para pas Çlirimit. 3. muz. bulëz: celulë melodike.

Sinonime / Të përafërta:
qelizë
bulëz
Të ngjashme:
cecull:

cécu/ll,-lli m. sh. -j(t) çekiç farkëtarësh me majë të mprehtë për të prerë hekurin e nxehtë.

celular:

celulár, -i m. sh. -ë(t) aparat i vogël telefonik, që mbahet me vete.

celinë:

celín/ë,-a f. sh. -a(t) 1. tabani i tokës. 2. ngricë, të ftohtë i madh.

celulozë:

celulóz/ë,-a f. lëndë e fortë dhe e patretshme, që del nga përpunimi kimik i drurit dhe përdoret për të bërë letër, lëndë shpërthyese etj.

cezurë:

cezúr/ë,-a f. sh. -a(t) let. pushim i shkurtër brenda një vargu gjatë leximit; muz. pushim që shënon ndarjes e ritmit në një melodi: cezurë fundore.