Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës celebroj
celebroj:

celebr/ój kal., -óva, -úar 1. zyrt. regjistroj martesën në zyrën e gjendjes civile. 2. kremtoj, festoj; / kryej një shërbesë fetare.

Të ngjashme:
celebrim:

celebrím,-i m. veprimi sipas foljeve.

çemëroj:

çemër/ój kal., -óva, -úar shkarkoj nga një detyrë; kund. emëroj. / pës. çemëróhem.