Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cektesi
cektësi:

cektësí,-a f. sh. -(të) 1. të qenët i cekët; vend i cekët, cekëtinë; kund. thellësi: cektësia e liqenit. 2. fig. të qenët i cekët (nga mendja); kund. thellësi: e trajtoi me cektësi.

Sinonime / Të përafërta:
cekëtinë
Antonime:
thellësi
Të ngjashme:
cektësim:

cektësím,-i m. cekim.

cektësirë:

cektësír/ë,-a f. sh. -a(t) cekëtinë.

cektësoj:

cektës/ój kal., -óva, -úar cekoj.

çastësi:

çastësí,-a f. libr. të qenët i çastshëm; kryerja e një veprimi në çast.

çiftësi:

çiftësí,-a f. libr. të qenët çift: çiftësia e numrave.