Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cekët
cekët:

cékët (i, e) mb. 1. që nuk është thellë; që është a që bëhet afër sipërfaqes; kund. i thellë: lumë (liqen) i cekët; gropë e cekët; rrënjë të cekëta; punim i cekët (i tokës). 2. fig. që nuk hyn në thelbin e diçkaje, i sipërfaqshëm, i përciptë; i dobët; kund. i thellë: njeri i cekët; njohuri të cekëta; gjumë i cekët; e ka kokën të cekët nuk mendon thellë, është mendjelehtë. 3. -, -a (e) f. sh. -a(t) (të) cekëtinë; kund. e thella: ngeci në të cekët.

cekët:

cékët ndajf. 1. jo thellë; kund. thellë: e lëroi cekët; është cekët. 2. fig. pa u thelluar, përciptas; kund. thellë: e njeh cekët.

Në literaturë:
Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...Të shkriftuara nga zjarri i fortë dhe të pasuruara me plehun e hirit, ato ishin të gatshme për t’u mbjellë. Bujkut primitiv nuk i mbetej veçse të hidhte farën dhe ta mbulonte atë me një lërim të cekët. Kjo tokë nuk mund të shfrytëzohej 14 ...

Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...i gjinisë matriarkale Nga materialet e zbuluara në vendbanimet neolitike të vendit tonë del se bujqësia përbënte një nga format kryesore të prodhimit dhe sidomos tek ato bashkësi primitive që banonin në toka pjellore, si p.sh. në pellgun e Korçës, në fushën e Cakranit (Fier) etj.. Toka punohej cekët me shat prej guri ose briri dreri. Kjo ishte forma më primitive e punimit të tokës. Në këtë kohë mbillej gruri si dhe llojet e tjera të drithërave...

Akademia Shqiptare e Shkencave, "Historia e Popullit Shqiptar"

...Varrosja e të vdekurve bëhej pranë ose brenda territorit të vendbanimit. Varret nuk kishin ndonjë ndërtim të veçantë; kufoma vendosej në një gropë të cekët në pozicion fjetjeje dhe këmbë të mbledhura pa takëm funeral. Riti i varrimit brenda territorit të banuar ose brenda banesës ishte i lidhur me një zakon shumë të përhapur në atë kohë në Ballkan dhe në përgjithësi në rajonin e gjerë të Mesdheut...

Të ngjashme:
mekët:

mékët (i, e) mb. 1. pak i njomur, i mekur. 2. i dobët, mekës: dritë e mekët.

cekë:

cék/ë,-aI f. sh. -a(t) vend i cekë., cekëtinë: anë e cekë anekënd; doli në cekë.

cekë:

cék/ë,-aII f. pjesa më e mirë, balli; maja: ceka e gjellës; ceka e qumështit ajka; ceka e djemve; ceka e tokës.

cekë:

cék/ë,-aIII f. loja cekash.