Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cegëm
cegëm:

cég/ëm,-mi m. sh. -ma(t) ciknë, acar.

Sinonime / Të përafërta:
acar
Të ngjashme:
cekim:

cekím,-i m. veprimi sipas foljes.

cekim:

cekím,-i m. veprimi sipas foljeve.

cenim:

cením,-i m. veprimi sipas foljes: cenimi i kufirit (i të drejtave).

vegim:

vegím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljes: vegimi i ditës. 2. fig. diçka që na përhihet në vetëdije; ëndërrim: vegimet e fëmijërisë; humbi në vegime.

cem:

cem,-i m. sh. -a(t) përrua malor me ujë shumë të ftohtë e të kulluar.