Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës cegëm
cegëm:

cég/ëm,-mi m. sh. -ma(t) ciknë, acar.

Të ngjashme:
cekim:

cekím,-i m. veprimi sipas foljes.

cekim:

cekím,-i m. veprimi sipas foljeve.

cenim:

cením,-i m. veprimi sipas foljes: cenimi i kufirit (i të drejtave).

vegim:

vegím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljes: vegimi i ditës. 2. fig. diçka që na përhihet në vetëdije; ëndërrim: vegimet e fëmijërisë; humbi në vegime.

cem:

cem,-i m. sh. -a(t) përrua malor me ujë shumë të ftohtë e të kulluar.