Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ceder
cedër:

céd/ër,-ri m. sh. -ra(t) bot. dru i lartë halor, që rritet në disa vende të Azisë e të Afrikës.

Të ngjashme:
qeder:

qedér,-i m. sh. -e(t) bised. 1. dëm: i bën qeder e dëmton. 2. humbje; kund. qar: punë me qeder. 3. fig. shqetësim; hall; hidhërim: nuk e ha (nuk e zë) qederi nuk shqetësohet; mos ki qeder! mos u merakos.

sedër:

séd/ër,-ra f. 1. ndjenja e nderimit që ka njeriu për vlerën e vet; vlerësimi për zotësinë e vet në një punë a në një mjeshtëri: sedra profesionale; sedër e sëmurë; e preku (e lëndoi) në sedër. 2. shtytje e brendshme për ta bërë diçka sa më mirë; ambicie, zell: njeri me sedër; ka vënë (ha) sedër (me dikë) përpiqet t’ia kalojë dikujt në një punë etj.

vedër:

véd/ër,-ra f. sh. -ra(t) enë druri me grykë të gjerë për të mjelë bagëtinë, për të mbajtur bulmetin etj.; mjelcë; sheke: vedër me djathë (me gjizë).

bedel:

bedél,-i m. sh. -ë(t) 1. hist. ai që shkonte në vend të një tjetri në ushtri ose në punë të detyruar kundrejt një pagese; pagesa në vend të këtyre shërbimeve: shkoi bedel; pagoi bedelin. 2. fig. bised. keq. ai që bën një punë në vend të një tjetri: bedel i të tjerëve;

beden:

bedén,-i m. sh. -a(t) 1. pjesë muri, e ngritur si dhëmb mbi murin rrethues të një kështjelle: u hodhën mbi bedena. 2. shirit cohe dhëmbë-dhëmbë, që qepet buzës së një rrobe për zbukurim: shami me bedena. / diçka dhëmbë-dhëmbë, dhëmbëz: gjethe me bedena. beden malesh.