Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës carrua
carrua:

carr/úa,-ói m. sh. -ónj(të) vocërrak.

Të ngjashme:
camruk:

camrúk,-u m. sh. -ë(t) gështenjë e qëruar.

camruk:

camrúk kal., -a, -ur mbledh, rrudh; e gërmuq.

carrok:

carrók,-u m. sh. -ë(t), edhe si mb., vocërrak.

cirlua:

cirl/úa,-ói m. sh. -ónj(të) zool. shturë, gargull.

pagrua:

pagrúa (i) mb. m. që ka mbetur pa grua; i ve.