Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës carizëm
carizëm:

caríz/ëm,-mi m. hist. regjimi i carit; monarki absolute me carin në krye.

Të ngjashme:
afarizëm:

afaríz/ëm,-mi m. veprimtari ekonomike afariste: merret me afarizëm.

cinizëm:

ciníz/ëm,-mi m. 1. filoz., hist. doktrinë filozofike në Greqinë e vjetër, që shpërfillte zakonet, normat shoqërore e kulturën dhe predikonte kthimin në gjendjen primitive e asketizmin. 2. qëndrim shpërfillës e tallës kundrejt normave morale e zakoneve shoqërore; qëndrim i vrazhdë e i pacipë.

lirizëm:

liríz/ëm,-mi m. let., art. të qenët lirik; karakteri lirik i një vepre, përmbajtja lirike.

narcizëm:

narcíz/ëm,-mi m. psikol. adhurim i vetvetes për pamjen fizike dhe për cilësitë morale: vuan nga narcizmi.

nazizëm:

nazíz/ëm,-mi m. fashizmi që u vendos në Gjermani para Luftës së Dytë Botërore.