Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës capetor
capëtor:

capëtór,-i m. sh. -ë(t) çapëtor.

çapëtor:

çapëtór,-i m. sh. -ë(t) prashitës me çapë; bujk.

Të ngjashme:
copëtor:

copëtór,-i m. sh. -ë(t) çapë me dy veshë për të copëtuar plisat.

capëtore:

capëtór,-e, -ja f. sh. -e(t).

pavetor:

pavetór,-e mb. gjuh. që përdoret vetëm në trajtën e vetës së tretë njëjës dhe që nuk mund të ketë kryefjalë (për foljet, si bubullon, vetëtin, flihet, ecet etj.); që ka si kallëzues një folje të tillë (për fjalitë, si: vetëm nuk rrohet, s’më flihet etj.).

capitur:

capítur (i, e) mb. i çapitur.