Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cape
capë:

cáp/ë,-aI f. sh. -a(t) çapëI.

capë:

cáp/ë,-aII f. sh. -a(t) shtresa e fortë e tokës nën shtresën e butë që punohet, taban.

çapë:

çáp/ë,-aI f. sh. -a(t) 1. vegël bujqësore si sqepar, me dy dhëmbë në anën e kundërt të tehut: prashit me çapë. 2. paftë hekuri në fund të hostenit për të kruar dheun e ngjitur në plor etj.; barbull. 3. lugë e madhe druri.

çapë:

çáp/ë,-aII f. sh. -a(t) bised. kafshatë: një çapë bukë; çapa e madhe të zë fytin (fj. u.).

çap:

çap,-iI m. sh. -a(t) dhe -e(t) 1. një e hapur e këmbës kur ecim, hap; zhurma që dëgjohet kur ecim: dy çapa larg fare afër; nuk bëri çap nuk lëvizi nga vendi; e mbajti çapin (diku) ndaloi, nuk eci më tej; u dëgjuan çapa. 2. fig. përpjekjet për të arritur një qëllim, hap: bëri çapa. e parë; deri ku i arrin çapi aq sa ka mundësi; kaq e ka çapin (hapin) kaq mundësi ka, kaq e ka fuqinë.

Sinonime / Të përafërta:
taban
Të ngjashme:
cjape:

cjáp/e,-ja f. sh. -e(t) kece; dhi e vogël.