Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës caprloj
Të ngjashme:
capërloj:

capërl/ój kal., -óva, -úar bised. copëtoj.

çapëloj:

çapël/ój kal., -óva, -úar 1. e shqyej duke e tërhequr fort nga të dyja anët; hap fort: e çapëloi degën (mishin); e çapëloi gojën. 2. kapërcej me vrull: e çapëloi hendekun.

capëlloj:

capëll/ój jokal. kryes. v. III, -óva, -úar shteroj; firon, men: capëlloi qumështi i bagëtive.

copëloj:

copël/ój kal., -óva, -úar copëtoj.

apeloj:

apel/ój kal., -óva, -úar 1. drejt. i drejtohem një gjykate më të lartë për të rishikuar një vendim gjyqësor. 2. libr. u bëj thirrje të tjerëve për ndihmë a përkrahje, bëj apel. / pës. apel.het v. III.

kaploj:

kapl/ój kal., -óva, -úar 1. e pushtoj dhe e mbuloj me krahë; e shtrij, e vë poshtë; e pllakos: klloçka kaploi zogjtë. 2. v. III (zakon. me trajtë të shkurtër përemërore), edhe fig., më zë a më pllakos diçka; më pushton një ndjenjë e nuk më hiqet: më kaploi gjumi; / jokal. shfaqet e përhapet menjëherë; vërshon.