Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës caktar
caktar:

caktár,-i m. sh. -ë(t) 1. lojtari që ruan cakun a kufirin në disa lojëra popullore. 2. ai që cakton çmimin e një malli në treg. 3. fig. njeri i fjalës e i besës.

Të ngjashme:
caktare:

caktár,-e, -ja f. sh. -e(t).

caktuar:

caktúar (i, e) mb. 1. që është caktuar: vlerë e caktuar; në vendin (afatin) e caktuar; në kushte (rrethana) të caktuara. 2. gjuh. vjet. i shquar.

bakter:

baktér,-i m. sh. -e(t) biol. organizëm shumë i vogël njëqelizor, që kalbëzon e tharbëton lëndë organike ose shkakton sëmundje të ndryshme; mikrob: bakteret e tifos.

baltar:

baltár,-i m. sh. -ë(t) ai që gatuan baltë për tulla, për mure etj.

bastar:

bastár,-i m. sh. -ë(t) kasolle e vogël barinjsh.