Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës cakloj
çakloj:

çakl/ój kal., -óva, -úar gris; bëj lecka-lecka.

Të ngjashme:
caktoj:

cakt/ój kal., -óva, -úar 1. jap sasinë, masën, vlerën ose vendin e diçkaje; vendos për kohën e diçkaje, për qëndrimin që duhet mbajtur ose për mënyrën e veprimit; e lë ose e ndaj për një qëllim a për një punë: caktoj çmimin; caktoj kufijtë; caktoj vendin e takimit; caktoj kushtet; caktoj truallin e shtëpisë. 2. e ngarkoj dikë me një detyrë a për një punë; emëroj: e caktoj përgjegjës. / pës. caktóhem.

çaloj:

çal/ój kal., -óva, -úar 1. eci duke anuar mbi njërën këmbë ose mbi të dyja këmbët: s’çalon gomari nga veshët (fj. u.) nuk prish punë një e metë e vogël. 2. fig. kam të meta a zbrazëti; nuk përparoj mirë: çalon puna; çalon në mësime.

cakëlloj:

cakëll/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar çokas; kërcëlloj: i cakëlluan gotat; i cakëllonin dhëmbët. / pës. cakëllóhet v. III.

cefloj:

cefl/ój kal., -óva, -úar cifloj.

cifloj:

cifl/ój kal., -óva, -úar i heq një cifël a disa cifla; e bëj cifla, ashkëloj: e cifloi pjatën (murin); cifloi një copë dru.